П о з д р а в л е н и я !!! Няма по-велико усещане на света от това да ставаш майка! Знайте, че всяка жена идва на тоя свят с една –едничка заветна мисия, а именно – ДА ДАРИ ЖИВОТ! Дали ще е добра в професията си, дали ще завърши едно, две, три […]

Виж още →

И в тази връзка, нека кажа, че името на всеки един от нас е от съществено значение. Под влияние на името си, човек попада под определена вибрация. И тя привнася съответното свое значение в неговия живот. Името може да бъде изчислено с помощта на науката Номерология и така наречените НОМЕРОЛОГИЧНИ ТАБЛИЦИ. Освен това, хубаво е […]

Виж още →

Според кабалистите, характерът, както и съдбата на даден човек или предемет са мистично закодирани в неговото ИМЕ. С промяната на името, се променя и вибрацията. Гематрията декодира текстовете, като превръща буквите в числа. Питагорейците първи дават този тип тълкувания. Юдаизмът, както и Християнството правят допълнения и така се ражда НОМЕРОЛОГИЯТА. Тук валидни за българската азбука […]

Виж още →